Gilla på Facebook Skriv ut denna sida

Villkor för online-auktioner

1.Inledning

Auktionsgruppen Skandinavien AB  ( ”www.auktionsgruppen.se) erbjuder via internet en elektronisk mötes- och marknadsplats där registrerade medlemmar kan köpa och sälja varor. Auktionsgruppen Skandinavien AB erbjuder en förmedlingstjänst där säljare möter köpare på ett tryggt sätt.

 

2.Medlemsskap

Medlemskap erhålles via att fylla i registreringsformuläret som finns på www.auktionsgruppen.se startsida . Genom registreringen godkänner du villkoren som gäller vid våra nätauktioner.  Du måste vara minst 18 år för att bli medlem. Uppgifterna som registreras i vårt registreringsformulär kan slumpvis kontrolleras via UC, Upplysningscentralen eller annan likvärdig kontrollinstans. Därmed är det mycket viktigt att korrekta uppgifter lämnas för att medlemskapet ska godkännas. Endast personuppgifter kontrolleras så att lämnade uppgifter stämmer överens med folkbokföringen, OBS ! kreditupplysning tages ej i detta läge. Enligt PUL ,personuppgiftslagen 1998:204, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. För att kunna administrera dina uppgifter måste vi först samla in dem i våran databas. Genom att bli medlem hos oss godkänner du att dina uppgifter lagras hos oss.

 

3.Auktionsgruppen Skandinavien AB:s roll

Auktionsgruppen Skandinavien AB  förmedlar egendom mellan köpare och säljare via denna nätauktionstjänst på sin hemsida www.auktionsgruppen.se . Auktionsgruppen Skandinavien AB ”www.auktionsgruppen.se” är en förmedlingstjänst. Alla priser på sidan är inklusive moms (mervärdeskatt) eller momsfria om inget annat anges.
Auktionsgruppen Skandinavien AB frånsäger sig allt ansvar för eventuellt stöldgods som läggs upp för auktion eller på något annat sätt kommer i kontakt med denna sida.


Vinnaren/köparen ska hämta sitt vunna objekt inom utsatt tid och på på anvisade plats. Om detta inte är görs och auktionsgruppen måste lagra objektet kan en lagringskostnad tillkomma på köparens bekostnad. Hämtas ej objektet inom 7 dagar och ingen annan överenskommelse gjorts tillfaller godset säljaren. Köparen kan därefter inte ställa krav på återbetalning på inbetalda pengar eller på äganderätt av objektet. Om köparen EJ betalar vunna objektet inom utsatt tid har säljaren rätt att sälja varan vidare till annan köpare utan att informera köparen! Köparen kan därefter inte ställa krav på rätten att köpa vunna objektet.

 

4.Nätauktionerna

Budgivningen sker öppet och kan följas av alla. Köparen måste registrera sig som medlem innan budgivning kan påbörjas. Nedräkningen påbörjas tre (3) minuter före det förutbestämda klockslaget som annonseras vid auktionens start. Om ett nytt bud inkommer under pågående nedräkning så förlängs auktionen med ca tre (3) minuter. Inkommer inga nya bud på ca tre (3) minuter avslutas auktionen. Auktionsavslutet är därmed rörligt.

Vinnande bud (köparen) är då skyldig att vara anträffbar via mail inom (24) timmar. Svarar inte köparen på Auktionsgruppen Skandinavien AB mail inom (24h) så kan egendomen komma att auktioneras ut på ny auktion alternativt säljas till annan budgivare. Auktionsgruppen Skandinavien AB har via detta avtal rätt att debitera slagavgift vid uteblivet svar inom angiven tid (se ovan) vid vunnet bud. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss om du inte fått något mail inom 24h!

Auktionsgruppen Skandinavien AB har rätt att avbryta pågående auktion och även ta bort enstaka utannonserade objekt även om budgivning pågår, utan att  informera budgivare. Detta kan exempelvis ske om det uppkommer att ett objekt inte ägs av säljaren eller att en konkursförvaltare väljer att avbryta försäljning av konkursboet. 

 

5.Köpare

Hos www.auktionsgruppen.se kan både företag, myndigheter och privatpersoner vara köpare , dock krävs godkänd registrering.

Vinnande budgivare är alltid BUNDEN vid sitt bud och accepterar att Auktionsgruppen Skandinavien AB fakturerar summan vinnande bud + slagavgiften. Det gäller även om reservationspriset ej uppnåtts. Men vid ej uppnått reservationspris försöker Auktionsgruppen Skandinavien AB att medla mellan köpare och säljare och hitta en lösning.

Vinnande budgivare ansvarar ALLTID för de bud som registreras, oavsett om budet registreras pga av tryck och/eller skrivfel etc. Dvs köparen kan inte i efterhand åberopa tekniska fel etc för att ångra bud.

Köparen ansvarig själv för att undersöka egendomen innan den lägger sina bud, då enligt undersökningsplikten 

Mail om en budgivare blivit överbjuden skickas ut var 15:e minut men mailleverantören kan ibland ha viss fördröjning mm, så kan ibland förekomma att detta mail ej kommer ut. Så budgivaren ansvarar själv för att bevaka sina bud och kan inte i efterhand åberopa att den ej fått detta mail.

Köpare kan ej göra anspråk mot säljaren p.g.a. fel i varan efter att den blivit utlämnad, utan alla anspråk måste göras innan varan varar blivit utlämnad. Det åligger köparen att testa varan innan den tas från utlämningsstället.

Begagnade varor kan ha brister, detta bör köparen räkna med. På auktioner säljs alltid varan i ”befintligt skick” enligt Konsumentköplagens riktlinjer.

Auktionsgruppen Skandinavien AB  via www.auktionsgruppen.se friskriver sig helt från ansvar för felaktigt och ej korrekta registrerade uppgifter.

Köparen ansvarar för att demontering och borttransport av vunna varor och att de sker fackmannamässigt. Auktionsgruppen tar inget ansvar vid ev skador av lokal/fastighet eller objekt. 

Auktionsgruppen tar inte heller något ansvar vid eventuell test/provkörning av objektet utan det ansvar vilar helt på den som testar/provkör.  

 

Köparen godkänner att Auktionsgruppen Skandinavien AB fakturerar en slagavgift efter avslutad auktion som skall betalas enligt fakturadatum.

Slagavgiftens storlek varierar beroende på objektets slutpris, hur stor slagavgiften är framgår när köparen lägger sitt bud samt på hemsidan.

Det är köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

Accepteras inte dessa villkor av er skall ni ej registrera er som medlem.

 

6.Tryck och skrivfel samt tekniska fel

Auktionsgruppen Skandinavien AB friskriver sig helt ifrån tryck- och skrivfel samt tekniska fel, (exempelvis problem vid budläggning, tillgång till hemsidan, datahastighet osv)  eller problem med objektet.  

 

7.Personuppgifter

Via registrering av ditt konto hos www.auktionsgruppen.se godkänner du att Auktionsgruppen Skandinavien AB lagrar dina personuppgifter i vår databas för att kunna driva www.auktionsgruppen.se samt för att kunna leverera de tjänster som www.auktionsgruppen.se erhåller. Om du ej godkänner detta ska du ej registrera dig.

 

Nyhetsbrev

Genom att kryssa i rutan vid registrering av nytt konto så får du vårt nyhetsbrev, där vi påminner om kommande auktion.

Om du ej erhållit något nyhetsbrev eller önskar avboka denna gratistjänst så gör du det enklast via mail  info@auktionsgruppen.se

 

9.Bankgiro och bankkonto

All fakturering sker via e-post vilket också godkännes via detta avtal, därav är det mycket viktigt att korrekt e-postadress registreras. Om ni har registrerat fel e-postadress så skickar ni ett mail till oss info@auktionsgruppen.se hjälper vi dig med att rätta till felet.

 

10.Tvister , lagar mm

Svensk lag gäller utöver villkoren i detta avtal. Tvister avgörs av Svensk Domstol.  

 

Auktionsgruppen Skandinavien AB 

Bergstig 13

805 98 GÄVLE                                               

Org.nr: 55 69 28 - 5124

Mail:     info@auktionsgruppen.se